เพลงประจำสถาบัน

ราเป็นทหารของพระคริสต์

ศิลปิน: Acapella คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93)

นื้อร้อง / ทำนอง: ศจ.เดวิด โล / ปีเตอร์ วอง


80 ปี บีไอที

ศิลปิน: อ.พิธาน ราชรักษ์

นื้อร้อง / ทำนอง: อ.พิธาน ราชรักษ์

เรียบเรียง: อ.พิธาน ราชรักษ์ / อ.สิงหนาท สัจวจนะไพศาล