ดนตรีคริสตจักร

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร เมื่อเรียนครบแล้วทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันฯ โดยในปี 2020 – 2022 มีทั้งหมด 9 วิชา คือ

  1. วิชา ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก #2 โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
  2. วิชา วิวรณ์ โดย ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
  3. วิชา การให้คำปรึกษา EP1 โดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย, คศ.จิรภัทร จุณณวัตต์ และ ผศ.ดร วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
  4. วิชา การให้คำปรึกษา EP2 โดย คศ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง, ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย และ คศ.จิรภัทร จุณณวัตต์
  5. วิชา กระดูกแห้ง…คืนชีพ EZK โดย คศ.ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่าย
  6. วิชา การให้คำปรึกษา EP3 โดย อ.พุทธรักษ์ เชี่ยวเชิงสันติ และ ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
  7. วิชา หาคำตอบวิกฤตปัจจุบันในสังคม ตามมุมมองของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และคริสตจักร โดย ศจ.ดร.อิกมัน คิม
  8. วิชา ดนตรีคริสตจักร โดย ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช และวิทยากรรับเชิญ
  9. วิชา เปิดประตูวิวรณ์…หนังสือแห่งความหวัง (พร้อมแนะนำการเทศนา) โดย ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

ค่าลงทะเบียนวิชาละ 899 บาท (ในวิชาที่ 8 จะเรียนในวันที่ 4 ม.ค. – 22 ก.พ. 2022 นี้ ผ่านทางโปรแกรม Zoom)

โดยในวิชานี้ รายละเอียดการสอนมีดังนี้

ข้อมูลส่วนนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน สามารถติดตามได้เร็ว ๆ นี้

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่ ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางไลน์ @bittheology

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BIT 02-746-1104