การให้คำปรึกษา EP1

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร เมื่อเรียนครบแล้วทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันฯ โดยปีนี้มีทั้งหมด 3 วิชา คือ วิชาข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก #2 โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง, วิชาวิวรณ์ โดย อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร และวิชาการให้คำปรึกษา โดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย ค่าลงทะเบียนวิชาละ 899 บาท (ในวิชาที่ 3 จะเรียนในวันที่ 4 ส.ค. – 22 ก.ย. 2020 นี้ ผ่านทางโปรแกรม Zoom)

โดยในวิชานี้ รายละเอียดการสอนมีดังนี้

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่ ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางไลน์ที่ ลิงก์นี้ หรือแอดที่ @bittheology

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาริษา 02-746-1104