ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก ครั้งที่ 1

ศูนย์พัฒนาพันธกิจคริสตจักร (SOM) สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จะเปิดสอน 1 รายวิชาดังนี้

ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก“Hard sayings of the Bible”

ด้วยวิชานี้คุณจะพบคำอธิบายของข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยากทั้งในพระธรรมพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่หลากหลายข้อเพื่อทดสอบความคิดและหัวใจของคุณในการอ่านพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์เป็นอย่างดีล้วนมีของประทานที่โดดเด่นในการแบ่งปันประสบการณ์และจะพาคุณค้นหาคำตอบที่(อ)ยากจะอธิบาย มาเปลี่ยนเรื่องราวที่พูดยากให้กระจ่าง

ดำเนินการสอนโดย

  1. ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย (สอนในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม)
  2. ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง (สอนในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่)

เป็นการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เนต (สด) โดยใช้กล้องวีดีโอและ Facebook live นอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาในชั้นเรียนได้อีกด้วย ณ คริสตจักรที่สองสามย่าน ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เรียนทุกวันอังคาร เวลา 19.00-21.00 น.

เริ่มเรียน: วันอังคารที่ 6 สิงหาคม – วันอังคารที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2019 ค่าลงทะเบียน 899 บาท

ท่านสามารถดูการถ่ายทอดสดการสอน และดูการสอนย้อนหลังได้ที่ทำงานและที่บ้านในแต่ละสัปดาห์ผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT) โทร 02-746-1104 มือถือ : 081-356-7260

ลงทะเบียน คลิกที่นี่