พระธรรมวิวรณ์

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร เมื่อเรียนครบแล้วทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันฯ โดยในปี 2020 มีทั้งหมด 2 วิชา คือ

  1. วิชา ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก #2 โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
  2. วิชา วิวรณ์ โดย อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

โดยในวิชาที่สอง รายละเอียดการสอนมีดังนี้

และเร็ว ๆ นี้ พบกับวิชาการให้คำปรึกษา โดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย ในช่วง ส.ค. – ก.ย. 2020

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่ (สำหรับวิชา พระธรรมวิวรณ์) ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางกลุ่มไลน์ที่ ลิงก์นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาริษา 02-746-1104