หาคำตอบวิกฤตปัจจุบันในสังคม ตามมุมมองของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และคริสตจักร

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีโครงการ School of Ministry หรือ SOM ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เหมือนกับวิชาที่สอนในพระคริสตธรรม แต่เป็นการประยุกต์นำมาสอนให้กับฆราวาสที่รับใช้ในคริสตจักร เมื่อเรียนครบแล้วทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันฯ โดยในปี 2020 – 2021 มีทั้งหมด 7 วิชา คือ

  1. วิชา ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก #2 โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย และ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
  2. วิชา วิวรณ์ โดย ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
  3. วิชา การให้คำปรึกษา EP1 โดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย, คศ.จิรภัทร จุณณวัตต์ และ ผศ.ดร วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
  4. วิชา การให้คำปรึกษา EP2 โดย คศ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง, ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย และ คศ.จิรภัทร จุณณวัตต์
  5. วิชา กระดูกแห้ง…คืนชีพ EZK โดย คศ.ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่าย
  6. วิชา การให้คำปรึกษา EP3 โดย อ.พุทธรักษ์ เชี่ยวเชิงสันติ และ ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
  7. วิชา หาคำตอบวิกฤตปัจจุบันในสังคม ตามมุมมองของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และคริสตจักร โดย ศจ.ดร.อิกมัน คิม

ค่าลงทะเบียนวิชาละ 899 บาท (ในวิชาที่ 7 จะเรียนในวันที่ 3 ส.ค. – 21 ก.ย. 2021 นี้ ผ่านทางโปรแกรม Zoom)

โดยในวิชานี้ รายละเอียดการสอนมีดังนี้

ตารางสอน SOM วิชา หาคำตอบวิกฤตปัจจุบันในสังคม ตามมุมมองของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และคริสตจักร

ครั้งที่ / วันที่ หัวข้อ
ครั้งที่ 1 (03/08/2021) อธิบายความหมายโรคระบาดโควิด-19 (เราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร?)
ครั้งที่ 2 (10/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับพระคัมภีร์เดิม
ครั้งที่ 3 (17/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับพระคัมภีร์ใหม่
ครั้งที่ 4 (24/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับประวัติศาสตร์คริสตจักร I (คริสตจักรยุคแรก, คริสตจักรยุคกลาง)
ครั้งที่ 5 (31/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับประวัติศาสตร์คริสตจักร II (คริสตจักรยุคการปฏิรูปศาสนา, คริสตจักรยุคปัจจุบัน)
ครั้งที่ 6 (07/09/2021) ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 คริสเตียนควรนมัสการอย่างไร? (การนมัสการ, พิธีมหาสนิท, พิธีบัพติศมา)
ครั้งที่ 7 (14/09/2021) ความรับผิดชอบและท่าทีจากคริสเตียนควรเป็นอย่างไรท่ามกลางวิกฤตโควิด-19? (วัคซีน, การช่วยดูแลเพื่อนบ้าน)
ครั้งที่ 8 (21/09/2021) คริสเตียนควรมีชีวิตและความเชื่ออย่างไรท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ขอเชิญชวนฆราวาสทุกท่านที่สนใจ สามารถมาสมัครเรียนออนไลน์ได้ ที่นี่ ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางข้อความของเพจใน Facebook หรือทางไลน์ @bittheology

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BIT 02-746-1104