ศาสตร์และศิลป์แห่งการให้

ชื่อวิชา: ศาสตร์และศิลป์แห่งการให้

คำอธิบายวิชา: “เราให้แล้วมีความสุขหรือไม่ เราให้อะไรได้บ้าง เราจะให้เพื่อให้คนอื่นยั่งยืนได้อย่างไร” มาร่วมกันให้ข้อคิดด้วยกัน

ชื่อผู้สอน: ศจ.ดร.ศาสวัต มูลสถาน

ค่าลงทะเบียน: 899 บาท

วันและเวลาเรียน: วันที่ 2 ส.ค. – 20 ก.ย. 2022 เวลา 19.00 – 21.00น.

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ เนื้อหา
1 อ. 2 ส.ค. แนวคิดเรื่องการให้ในพระคัมภีร์ พันธสัญญาเดิม / พันธสัญญาใหม่ / การให้ของคริสเตียน (ความสุขเพราะอะไร) / คริสเตียนถูกเลือกเพื่อที่จะให้ / โลกปัจจุบันกับการให้
2 อ. 9 ส.ค. ลักษณะของการให้ การให้เพื่อคาดหวัง : ลดหย่อนภาษี / การให้เพื่อหวังดี:มีเงื่อนไขว่าต้องทำดี / การให้คือการลงทุนหรือไม่ / การให้ที่ดี
3 อ. 16 ส.ค. การให้เชิงกลยุทธ์ การวางแผนการให้
4 อ. 23 ส.ค. การให้ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ให้เกียรติ / ให้อภัย / ให้เงิน / ให้ของ / ให้ความคิด / ให้การสอน / การให้ร่างกายเพื่อการศึกษา / การให้ความช่วยเหลือ
5 อ. 30 ส.ค. การให้ที่ยั่งยืน การให้อย่างมีคุณค่า / การให้อย่างมีความสุข
6 อ. 6 ก.ย. การสอนเรื่องการให้ ในครอบครัว / ในคริสตจักร
7 อ. 13 ก.ย. มองการให้ผ่านองค์กรคริสเตียน ศุภนิมิต / ดรุณาธร / โรงพยาบาล / โรงเรียน / องค์กรศาสนาอื่น ๆ
8 อ. 20 ก.ย. มองการให้ผ่านทางการเงินคริสตจักร การถวาย / งบการเงิน / การให้ภายในคริสตจักร / การให้ภายนอกคริสตจักร / ตอบสนองคิดว่าเราจะให้อะไร ใคร เพราะว่า

รูปแบบการเรียน: เรียนผ่าน Zoom มีวีดีโอการสอนย้อนหลัง และเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • โทร 02-746-1103-4
  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (หรือ bittheology)
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่