บรรยากาศวันระลึกบีไอที 2018 จากคริสตจักรต่างๆ

 

เนื่องใน “วันระลึกBIT” อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมใจนำพระพรไปสู่คริสตจักรต่างๆจำนวน 22 คริสตจักร ผ่านบทเทศนา “ถอย…เพื่อพร้อมติดตามพระเจ้า” จากพระธรรมลูกา 5:1-11 คำพยานจากนักศึกษา และ บทเพลง “ยิ่งรับใช้…ยิ่งหวานชื่น” ขอขอบคุณทุกคริสตจักรที่ร่วมสนับสนุนพันธกิจของ BIT มาโดยตลอด

คริสตจักรสาธร

This slideshow requires JavaScript.

คริสตจักรชลบุรี

This slideshow requires JavaScript.

 

คริสตจักรพันธสัญญาปากน้ำ

 

คริสตจักรเพรสไบทีเรียนเกาหลี

This slideshow requires JavaScript.

 

คริสตจักรซีโอน

This slideshow requires JavaScript.

 

คริสตจักรสะพานเหลือง

This slideshow requires JavaScript.

คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93)

This slideshow requires JavaScript.

 

คริสตจักรบางพลี

 

 

คริสตจักรนาเกลือ

This slideshow requires JavaScript.