วันวิชาการ 2018

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2018 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ