รำอวยพรงาน 2018 Combined Regional Leaders Motivational Camp

ทางสถาบันฯ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมรำอวยพรในงาน 2018 Combined Regional Leaders Motivational Camp เมื่อ 11 ก.ย. 2018 ที่ผ่านมา