[2020-01-28] กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์

ในคืนวันที่ 28 มกราคม 2563 กรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ โดยใช้พระธรรมเอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

[2019-01-28] Super Big เจาะโลกพระคัมภีร์

ในวันที่ 28 ม.ค. 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ฝ่ายธรรมชีวิต ได้จัดกิจกรรม Super Big เจาะโลกพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันความรู้ความเข้าใจพระคัมภีร์ในรูปแบบของเกมส์กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน แตกต่างจากการทำข้อสอบในชั้นเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งความรู้พระคัมภีร์และความสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน