[2019-12-09] งานคริสต์มาสคืนสู่เหย้า

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2019 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ร่วมกับศิษย์เก่า ได้จัดงานคริสต์มาสคืนสู่เหย้า เพื่อให้นักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีโอกาสพบปะกับศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมงานวันคริสต์มาสไปด้วยกัน โดยในงานมีทั้งการนมัสการ การแบ่งกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนที่สถาบันฯ พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาสถาบันฯ ให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และมีอาหารที่มาจากหลายกลุ่มทั้งศิษย์เก่า อาจารย์ คริสตจักร ได้นำอาหารมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับประทาน และยังมีกิจกรรมซุ้มเล่นเกม เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกกัน หากต้องการไฟล์ภาพขนาดต้นฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Drive

[2018-12-11] ร้องเพลงแครอลิ่ง

เนื่องด้วยเทศกาลคริสต์มาสจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งการร้องเพลงตามบ้าน เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและอวยพรผู้อื่นเปรี่ยบดังทูตสวรรค์ที่มาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและประกาศข่าวดีเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในขณะที่เหล่าเมษบาล (คนเลี้ยงแกะ) กำลังเลี้ยงแกะอยุ่ในเวลากลางคืน ซึ่งในทุกๆปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะเดินทางไปร้องเพลงคริสต์มาสตามบ้านพักของคณาจารย์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและอวยพรบรรดาคณาจารย์ ซึ่งบรรยากาศในปีนี้เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้ต้อนรับอย่างดี