คําเทศนาวันระลึกและการเฉลิมฉลองครบ 80 ปีบีไอที

หัวข้อเทศนา : ทีละระยะ | พระธรรม : กันดารวิถี 33:1-4 มีคํากล่าวว่า การเดินทางชีวิตที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ “จุดหมายปลายทาง” แต่อยู่ที่ “ระหว่างทางที่เดิน” ต่างหาก แผ่นดินแห่งคําสัญญาคือ “จุดหมายปลายทาง” ของคนอิสราเอล และ “ระหว่างทางที่เดิน ต้องใช้เวลาถึง 40 ปี พระธรรมกันดารวิถีบทที่ 33 เป็นการนับเส้นทางและอยู่ในระหว่างทางที่ เดินสู่จุดหมาย ตลอดการเดินทาง “ทีละระยะ” นั้น พระวจนะของพระเจ้ากําลังตรัสอะไรกับเรา ผ่าน “ระหว่างทางเดิน” ของคนอิสราเอล ในการเดินตามพระเจ้าและการรับใช้ในพันธกิจที่พระองค์ ทรงมอบหมายให้เรากระทำ ประการที่ 1 ทีละระยะภายใต้การนําของโมเสสและอาโรน พระเจ้าเห็นความทุกข์ของอิสราเอลที่อยู่ในประเทศอียิปต์ ได้ยินเสียงร้องถึงความทุกข์ร้อนต่าง ๆ เนื่องจากการกดขี่ของพวกนายงาน พระองค์ต้องการช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ และนําเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ และพระเจ้า ทรงเรียก “โมเสส” ให้นําระหว่างทางที่เดินและอาโรนเป็นผู้ช่วย ตั้งแต่การออกจากการเป็นทาส ในประเทศอียิปต์จนเกือบถึงสถานที่เป้าหมาย (อพยพ 3:1-8) หากระหว่างทางที่เดินสำคัญ ผู้นํา ที่นําระหว่างทางที่เดินก็สำคัญยิ่ง […]