ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ BIT

จิรนันท์ พันธ์สุขุมธนา, นักศึกษา M.Div. ชั้นปีที่ 3 พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับดิฉันในเวลาของพระองค์ และเมื่อดิฉันยอมตอบสนองต่อการทรงเรียก พระเจ้าก็ทรงนําดิฉันให้ถวายตัวเรียนในสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT) แห่งนี้อย่างอัศจรรย์ ซึ่งเดิมแล้วดิฉันไม่ได้มีแผนที่จะศึกษาต่อใดๆ อีก หลังจากที่ดิฉันสําเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าที่ดิฉันได้รับมาตลอดการเดินอยู่ในทางของพระองค์ ทําให้ดิฉันตั้งใจที่จะอุทิศตัวเพื่อการรับใช้ ในปี 2017 ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมค่าย Youth Challenge ที่จัดขึ้นโดย Thailand YFC ค่ายนี้เปิดมุมมองเกี่ยวกับงานรับใช้ให้ดิฉัน สร้างภาระใจให้ตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น และห่วงใยจิตวิญญาณผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ภายในค่ายดิฉันอธิษฐานทูลขอการทรงเรียกที่ชัดเจนจากพระองค์ แต่ก็ไม่ได้รับคําตอบใด ๆ อย่างไรก็ตามดิฉันยังคงตั้งใจอธิษฐาน และรอคอยต่อไป เพราะเชื่อในเรื่องเวลาของพระเจ้า หลังจากกลับจากค่าย ดิฉันใช้ชีวิตในการทํางานตามปกติ ตอนนั้นดิฉันทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในหน้าที่การงานที่ได้รับค่าตอบแทนที่ดี มีหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่รายล้อม ซึ่งทุกอย่างก็ดูลงตัว และดิฉันก็น่าจะมีความสุขดี แต่ความรู้สึกภายในกลับตรงข้ามกันดิฉันเฝ้าถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าคนเราเกิดมาเพื่อเติบโต เรียนหนังสือ ทํางาน สร้างครอบครัว แล้วก็จากโลกนี้ไปเท่านั้นหรือ? เพราะดิฉันไม่คิดอย่างนั้น แต่กลับเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเราแต่ละคน มาพร้อมกับวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน ซึ่งพระเจ้าก็ย่อมสร้างดิฉันมาพร้อมกับพระประสงค์เพื่อพระราชกิจของพระองค์เช่นกัน แต่พระองค์จะใช้ดิฉันในด้านไหน จัดวางเราไว้ตรงไหนของพันธกิจของพระองค์ ดิฉันจึงยังคงอธิษฐาน และแสวงหาคําตอบจากพระองค์ต่อไป จนกระทั่งวันหนึ่ง สิ่งที่ดิฉันเฝ้าทูลถามก็ได้รับคําตอบ เป็นเช้าตรู่ที่ดิฉันเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทํางาน […]

BIT เป็นมากกว่าสถาบันการศึกษา

โดย สิงหนาท สัจวจนะไพศาล, นักศึกษา BIT รุ่น 68 – ครูศาสนกิจ โรงเรียนสหบํารุงวิทยา “บีไอที ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษา” ถ้าผมพูดแต่เพียงเท่านี้ความหมายคงจะสื่อไปในทางแง่ลบ งั้นเอาใหม่ครับ “บีไอที ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาบันการศึกษา” ถ้าแบบนี้เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจความหมายที่ผมต้องการสื่ออย่างแน่นอน สวัสดีครับผมชื่อ นายสิงหนาท สัจวจนะไพศาล แต่หลาย ๆ ท่านคงรู้จักผมในชื่อเล่นว่า ปีเตอร์ ผมเป็นนักศึกษา BIT รุ่นที่ 68 ซึ่งก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสถวายตัวและมาเรียนเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้ที่นี่ อยากเท้าความถึงชีวิตก่อนจะตัดสินใจมารับใช้พระเจ้าสักนิดหนึ่งครับ ผมเกิดมาในครอบครัวคริสเตียน มีคุณพ่อเป็นศิษยาภิบาล หลาย ๆ ท่านคงรู้กิตติศัพท์ของ “ลูกศิษยาภิบาล” หรือมีประสบการณ์โดยตรงเป็นอย่างดี ตัวผมเองไม่ได้ทําให้กิตติศัพท์นี้มีความขลังน้อยลงเลย ผมรู้จักพระเจ้าแต่ไม่ได้รู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้ง เป็นเพียงความเชื่อที่เชื่อตามบรรพบุรุษ ผมจึงใช้ชีวิตตามใจตัวเอง สนใจแต่เพียงสิ่งที่สามารถตอบสนองความสุขที่จับต้องได้ และไม่เคยมีความคิดหรือความตั้งใจที่จะตัดสินใจถวายตัวรับใช้พระเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ในความไม่เคยคิดจะตัดสินใจรับใช้นั้นเอง พระเจ้าค่อย ๆ ตระเตรียมผมเพื่อที่จะรับใช้พระองค์ ทําไมผมถึงคิดเช่นนี้? ในช่วงเวลา ตอนนั้นผมไม่ได้รู้หรอกครับ แต่ ณ วันนี้ ในวันที่ผมสําเร็จการศึกษาและได้มีโอกาสทบทวนถึงตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา จึงทําให้ผมคิดเช่นนั้น […]

The Beginning of A New Normal สรรเสริญมอบถวาย ฉลอง 80 ปี BIT

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้สถาบันบีไอที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าในด้านคริสตศาสนศาสตร์ ศึกษาในประเทศไทยมายาวนานถึง 80 ปี เมื่อคิดถึงอายุ 80 ปีซึ่งเป็นตัวเลขการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของบีไอที ทําให้คิดถึงบุคคล 2 คนในพระคัมภีร์เดิมที่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของทั้งสองท่าน คือ บารซิลลัย และโมเสส บารซิลลัยเมื่ออายุ 80 ปี บารซิลลัยซึ่งเป็นมิตรสหายของกษัตริย์ดาวิดซึ่งคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก บารซิลลัยผู้นี้อาศัยอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดน เมื่อดาวิดต้องหนีอับซาโลมผู้ยึดอํานาจออกจากกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแล้ว บารซิลลัยได้นําอาหารมาต้อนรับดาวิดและผู้ตามเสด็จ ต่อมาอับซาโลมได้ติดตามดาวิดมายังฝั่งตะวันออก ทหารของดาวิดได้ออกไปสู้รบกับกองทัพของอับซาโลม ในที่สุดอับซาโลมเสียชีวิต กษัตริย์ดาวิดจึงได้เสด็จกลับกรุงเยรูซาเล็ม ขณะดาวิดกําลังจะข้ามกลับไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดน บารซิลลัยได้มาส่งดาวิด ดาวิดจึงได้ชวนบารซิลลัยให้ไปอยู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยกัน แต่บารซิลลัยได้ตอบดาวิดว่า “ข้าพระบาทจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปี? ที่ข้าพระบาทจะขึ้นไปอยู่กับพระราชาที่เยรูซาเล็ม วันนี้ข้าพระบาทมีอายุ 80 ปีแล้ว ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะสังเกตว่าอะไรเป็นที่พอใจและไม่พอใจได้หรือ? ข้าพระบาทจะลิ้มรสอร่อยของสิ่งที่กินและดื่มได้หรือ? ข้าพระบาทจะฟังเสียงนักร้องชายหญิงร้องเพลงได้อีกหรือ? ทําไมจะให้ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นภาระเพิ่มแก่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอีกเล่า?” (2 ซมอ.19:34-35) สําหรับบารซิลลัยแล้ว อายุ 80 ปีเป็นเหมือนไม้ใกล้ฝั่ง ความสามารถในการเฉลิมฉลองนั้นก็ลดลงแล้ว ในที่สุดบารซิลลัยจึงตัดสินใจที่จะไม่รับคําเชิญของดาวิดสําหรับบารซิลลัยนั้นอายุ 80 ปีคือวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว ท่านไม่คิดจะไปต่อแล้ว ถ้าเราดูชีวิตของบารซิลลัยแล้ว และถ้าเราคิดแบบบารซิลลัยเราก็คงมองไม่เห็นหนทางที่จะไปต่อ คริสเตียนจํานวนไม่น้อยคิดว่า อะไรที่อายุมาก […]

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP9 / อ.สุเมธ แซ่เหยา

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP9 อ.สุเมธ แซ่เหยา นักศึกษา M.Div. ปี 1 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน M.Div. ที่สถาบันว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้บ้าง

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP8 / ศจ.กำชัย อุทัยแสนปรีดา

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP8 ศจ.กำชัย อุทัยแสนปรีดา นักศึกษา M.Div. ปี 1 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน M.Div. ที่สถาบันว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้บ้าง

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP7 / อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP7 อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร อาจารย์ประจำหลักสูตร M.Div. ของสถาบัน จะมาแนะนำให้รู้จักกับหลักสูตร M.Div. ของสถาบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง และท่านยังให้ข้อคิดในเรื่องพระคัมภีร์กับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณสัมพันธ์กันอย่างไรด้วย

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP6 / นศ.ณัฐวดี ศรีสระน้อย

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP6 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นศ.ณัฐวดี ศรีสระน้อย มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในสถาบันของเราด้วย

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP5 / ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP5 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จะมาให้ข้อคิด แนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการเข้ามาเรียนในสถาบัน เพื่อให้เราได้เตรียมตัวกันก่อนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP4 / นศ.สมชาย คุ้งลึงค์

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP4 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้จะเป็นคิวของนักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2562 นศ.สมชาย คุ้งลึงค์ จะมาแนะนำประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สถาบัน ว่าได้รับอะไรบ้างจากการเรียนที่ผ่านมา

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP3 / นศ.ศรัณย์พิชา ช่วยค้ำชู

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP3 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้จะเป็นของนักศึกษาบ้าง ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยนักศึกษารุ่นพี่ ปี 4 ปีการศึกษา 2562 นศ.ศรัณย์พิชา ช่วยค้ำชู จะมาแนะนำประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สถาบัน ว่าได้รับอะไรบ้างจากการเรียนที่ผ่านมา

1 2