5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP11 / นศ.อาทิตย์ พระคุณประเสริฐ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP11 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP11 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นศ.อาทิตย์ พระคุณประเสริฐ มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในสถาบันของเรา ให้ทุกคนได้รู้กัน

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP10 / ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP10 ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ของสถาบัน จะมาแนะนำในส่วนของนักศึกษา ว่าแต่ละวันนั้น นักศึกษาทำกิจกรรม หรือทำอะไรในแต่ละวันกันบ้างเมื่อมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP9 / อ.สุเมธ แซ่เหยา

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP9 อ.สุเมธ แซ่เหยา นักศึกษา M.Div. ปี 1 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน M.Div. ที่สถาบันว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้บ้าง

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP8 / ศจ.กำชัย อุทัยแสนปรีดา

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP8 ศจ.กำชัย อุทัยแสนปรีดา นักศึกษา M.Div. ปี 1 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน M.Div. ที่สถาบันว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้บ้าง

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP7 / อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP7 อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร อาจารย์ประจำหลักสูตร M.Div. ของสถาบัน จะมาแนะนำให้รู้จักกับหลักสูตร M.Div. ของสถาบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง และท่านยังให้ข้อคิดในเรื่องพระคัมภีร์กับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณสัมพันธ์กันอย่างไรด้วย

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP6 / นศ.ณัฐวดี ศรีสระน้อย

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP6 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นศ.ณัฐวดี ศรีสระน้อย มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในสถาบันของเราด้วย

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP5 / ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP5 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จะมาให้ข้อคิด แนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการเข้ามาเรียนในสถาบัน เพื่อให้เราได้เตรียมตัวกันก่อนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP4 / นศ.สมชาย คุ้งลึงค์

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP4 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้จะเป็นคิวของนักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2562 นศ.สมชาย คุ้งลึงค์ จะมาแนะนำประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สถาบัน ว่าได้รับอะไรบ้างจากการเรียนที่ผ่านมา

5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP3 / นศ.ศรัณย์พิชา ช่วยค้ำชู

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP3 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้จะเป็นของนักศึกษาบ้าง ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยนักศึกษารุ่นพี่ ปี 4 ปีการศึกษา 2562 นศ.ศรัณย์พิชา ช่วยค้ำชู จะมาแนะนำประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สถาบัน ว่าได้รับอะไรบ้างจากการเรียนที่ผ่านมา