[2020-08-17] คณะสตรี คจ.หัวกุญแจ เยี่ยมสถาบันฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 สตรีคริสตจักรหัวกุญแจ สังกัดภาคที่ 12 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมเยียนคณาจารย์และนักศึกษา พร้อมเลี้ยงอาหารเที่ยง ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณและขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคณะสตรีคริสตจักรหัวกุญแจ

คณะสตรีมาเยี่ยมเยียนสถาบันฯ

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คณะสตรีภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศ ได้มีการเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นการหนุนใจบรรดานักศึกษาให้มีกำลังใจในการเรียน การฝึกฝนตนเองในการเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในอนาคต ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านได้รับคำหนุนใจ กำลังใจเป็นอย่างมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า