ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามห้องสมุด (1/2562)

ในตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเทอมแรกของปีการศึกษา 2562 แล้ว จึงขอความร่วมมือนักศึกษา M.DIV ทุกคนทำแบบสอบถามของห้องสมุด เพื่อที่เราจะได้รับรู้ความคิดเห็น ความต้องการ คำแนะนำหรือติชมจากทุกคน และนำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาห้องสมุดไปในทางที่เหมาะสมกันต่อไป โดยสามารถเข้าไปได้ที่ แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาห้องสมุด 1/2562   หากต้องการสแกนเป็น QR Code เพื่อสแกน สามารถสแกนได้ที่นี่

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินผลห้องสมุด 1/2560

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุด ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (2017) โดยให้เข้าร่วมประเมินผลที่ https://bit.ly/bitlib1-60-a ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ทุกชั้นปี ประเมินผลให้เสร็จไม่เกิน 8 ธ.ค. 2017 นี้ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านครับ