กิจกรรม “คนแห่งพระคัมภีร์”

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายธรรมชีวิต ได้นำจัดกิจกรรมคนแห่งพระคัมภีร์ขึ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2017 เพื่อเป็นการจัดแข่งขันความรู้พระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ