บรรยากาศวันระลึกบีไอที 2018 จากคริสตจักรต่างๆ

  เนื่องใน “วันระลึกBIT” อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมใจนำพระพรไปสู่คริสตจักรต่างๆจำนวน 22 คริสตจักร ผ่านบทเทศนา “ถอย…เพื่อพร้อมติดตามพระเจ้า” จากพระธรรมลูกา 5:1-11 คำพยานจากนักศึกษา และ บทเพลง “ยิ่งรับใช้…ยิ่งหวานชื่น” ขอขอบคุณทุกคริสตจักรที่ร่วมสนับสนุนพันธกิจของ BIT มาโดยตลอด คริสตจักรสาธร คริสตจักรชลบุรี   คริสตจักรพันธสัญญาปากน้ำ   คริสตจักรเพรสไบทีเรียนเกาหลี   คริสตจักรซีโอน   คริสตจักรสะพานเหลือง คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93)   คริสตจักรบางพลี     คริสตจักรนาเกลือ