ประกาศผลการแข่งขัน Spelling Bee ครั้งที่ 2

จากการแข่งขัน Spelling Bee ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 ที่ผ่านมา เราได้ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละลำดับ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่… นักศึกษา B.A. ลลิลทิพย์ สุริยะ และรางวัลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษา M.Div. จิรนันท์ พันธ์สุขุมธนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษา M.Div. ดวงสมร จิรัฐิติกานชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นักศึกษา B.A. ขจรศักดิ์ ไทยเจริญ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับ